Is na dathanna a úsáidtear sa pheil agus san iomáint a d'eascair gach bratach chontae a fheictear go coitianta. Dathanna contaetha seachas bratacha contaetha is ea iad i ndáiríre: is minic a bhíonn dearaí éagsúla in úsáid taobh le taobh - athraíonn ord na ndathanna, abair, nó bíonn siad leagtha amach go cothrománach seachas go hingearach. Feictear dearaí níos casta freisin - bratacha roinnte i gcearnóga mar shampla - ach is iad na cinn a mbíonn stríoca ingearacha orthu is mó a fheictear.

[Dathanna na Gaillimhe]

Ar chlé: Tá dathanna na Gaillimhe le feiceáil ar foluain in éineacht leis an Trídhathach agus bratach an Aontais Eorpaigh i bpictiúr a tógadh sa Chlochán.

Cúige Chonnacht

Gaillimh

Liatroim


Maigh Eo


Ros Comáin


Sligeach

 

Cúige Laighean


Áth Cliath


Ceatharlach


Cill Chainnigh


Cill Dara


Cill Mhantáin


An Iarmhí


Laois


Loch Garman


An LongfortAn Mhí


Uíbh Fhailí

[Dathanna Uíbh Fhailí]

Ar chlé: Go cothrománacha a bhíonn dathanna Uíbh Fhailí leagtha amach go minic - mar atá sa phictiúr seo d'ostán i dTulach Mhór - d'fhonn iad a dhealú ó Thrídhathach a mbeadh na dathanna tréigthe air.

Cúige Mumhan


Ciarraí


An Clár


Corcaigh


Luimneach


Port Láirge


Tiobraid Árann

Cúige Uladh


Ard Mhacha


Aontroim


An Cabhán


Dún na nGall


An Dún


Doire


Fear Manach


Muineachán


Tír Eoghain